NExit: Kijk ook eens naar Nieuw-Zeeland

 

Geplaatst door Hans Labohm op 12 februari, 2014 – 16:30
       

Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen.

Ik woon al geruime tijd in Nieuw Zeeland. Sinds enkele jaren ontvangen wij BVN TV via satelliet. Daardoor zijn we goed op de hoogte van wat er zich zo al in Nederland afspeelt, ook op politiek gebied. Enkele dagen geleden zagen we het Een Vandaag interview met Geert Wilders van de PVV over de lancering van het NExit rapport. Wat hij te zeggen  had klonk allemaal zeer overtuigend. Op afstand had ik al lang de indruk dat de EU een organisatie was geworden met een enorm waterhoofd. Het was m.i., wat de Engelsen noemen, een ‘Nanny State’ geworden, door het opleggen van de meest onzinnige pietluttige regels. Wat volgens mij de deur dicht deed was wel de nieuwe verordening dat stofzuigers in de toekomst niet sterker mogen zijn dan 900 watt. Om elektriciteit te besparen. Wat begon als een nauwere en nuttige economische samenwerking, werd langzamerhand omgezet in een ideologisch monster. De ideologie bleek o.a. uit het alsmaar meer toelaten van landen die niet of nauwelijks aan de basisvoorwaarden voor toetreding voldeden. Dat b.v. Griekenland werd toegelaten onder, wat pas later bleek, valse gegevens. Niemand had de moeite genomen om een en ander nauwkeurig te controleren. Ideologie won het van rationaliteit. Dat is de EU, en dus ook Nederland, duur komen te staan. 

Ik heb het NExit rapport gedownload van het Internet. Het is een zeer goed onderbouwde analyse. Geen wonder dat deze meteen veel kritiek uitlokte. Typische voorbeelden zijn die van de Minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, en de Minister van Financiën, Dijsselbloem, die zich kritisch uitlieten zonder het rapport eerst eens goed gelezen te hebben. Een inhoudelijke kritiek zou waardevoller zijn.

Sommige critici voorspellen dat Nederland, als het uit de EU zou stappen, alleen zou komen te staan in de wereld, dat het een paria zou worden, e.d. Maar als men het Eurocentrisch denken even opzij zou zetten, kan men een betere kijk op de situatie krijgen. In het rapport worden voorbeelden van Europese landen buiten de EU genoemd, zoals Zwitserland en Noorwegen. Maar het zou de discussie aanmerkelijk verbeteren als men eens buiten Europa te rade zou gaan. Daarom zeg ik: kijk ook eens naar Nieuw Zeeland.

Nieuw Zeeland kwam in een moeilijke situatie terecht toen Groot Brittanië (GB) in 1973 toetrad tot de Europese Gemeenschap. Tot die tijd was het grootste deel van de export en handel met GB. Nieuw Zeeland stond plotseling alleen en moest zich economisch heroriënteren. Dat was niet eenvoudig, en het duurde heel wat jaren voordat Nieuw Zeeland weer economisch sterk werd. Het was niet eenvoudig om plotseling van de rest van de wereld afhankelijk te zijn voor zijn economische welvaart.

Veel Nieuw Zeelanders noemden GB nog steeds ‘home’. Maar het is gelukt. Geert Wilders zei dat de EU al lang probeert om een vrijhandelsverdrag met China te sluiten, maar dat dit nog steeds niet gelukt was. Maar Nieuw Zeeland is het wel gelukt. Het was het eerste “Westerse” land dat zo’n verdrag met China sloot.

Was enkele jaren geleden Australië nog de belangrijkste handelspartner, die rol werd vorig jaar overgenomen door China. Nieuw Zeeland was lange tijd ‘anglo–centric’. Vreemde talen werden er nauwelijks onderwezen. Maar ook dat is veranderd. Veel scholen bieden nu verschillende buitenlandse talen in hun pakket, inclusief Chinees en Japans. Het land concentreert zich nu vooral op Azië en op buurland Australië, maar ook Zuid Amerika krijgt meer aandacht. 

Nieuw Zeeland drijft handel met 24 landen. De vijf top handelspartners zijn (in volgorde van belangrijkheid): China, Australië, Verenigde Staten, Japan en Zuid Korea. Het gaat goed met de economie. Nieuw Zeeland wordt zelfs een ‘Rock Star’ economie genoemd. Vorig jaar bedroeg de economische groei liefs 3,5 procent. Eenzelfde groei, of zelfs hoger, wordt voor de komende jaren voorspeld. Vergelijk dat eens met de Nederlandse groei (negatief tot misschien 0,1 procent?).

De belangrijkste export van Nieuw Zeeland is zuivel. Het grootste concern is het zuivelbedrijf Fonterra. Behalve de producten van eigen bodem, heeft Fonterra ook melkbedrijven gevestigd in het buitenland, zoals in China en Uruguay. Voor zover mij bekend drijft Fonterra ook handel met Nederland en heeft het een kantoor in Amsterdam. Nederland is zelf een prominent zuivelland. Als Nederland uit de EU stapt, zie ik verdere kansen voor samenwerking op het gebied van de zuivel tussen Nieuw Zeeland en Nederland. De toekomst voor de zuivelindustrie ziet er gunstig uit. Enorme mogelijkheden liggen er in Azië, Zuid Amerika en Afrika.

Dezelfde kansen die Nieuw Zeeland heeft ontwikkeld, liggen er ook voor een zelfstandig Nederland.

Maar misschien het grootste voordeel van NExit ligt in het feit dat Nederland dan niet meer mee hoeft te doen met de ‘groene hobby’s’ van de ‘links–liberale’ politici in het Europees Parlement, die geleid hebben tot draconische regels, zoals de eis dat Nederland 20 procent hernieuwbare energie moet produceren in 2020. Dat heeft zijn  beslag gekregen in het Nederlands Energieakkoord. De plaatsing van veel windmolens op zee en op het land maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Dat gaat de belastingbetaler heel veel geld kosten, zonder dat daar merkbare voordelen aan verbonden zijn, want voorlopig is er mondiaal genoeg energie.

Het begrip ‘Peak Oil’  is al lang achterhaald. En wat CO2–uitstoot betreft, het gevaar daarvan is ook al lang ontzenuwd. Het bestaat alleen nog maar in de virtuele werkelijkheid van de computermodellen en de verhitte breinen van groenen. De regering stelde de kosten van de windmolens veel te rooskleurig voor. Een brief aan Minister Kamp van elf technische experts wees op de vele tekortkomingen hiervan. De kosten zouden wel eens 19 miljard euro kunnen gaan bedragen. Een groot deel daarvan zal aan subsidies besteed worden. Minister Kamp legde deze brief van experts naast zich neer. Volgens mij moest hij dit wel, want de strenge regels van Brussel dwingen de regering tot het nemen van die draconische energiemaatregelen. Als Nederland uit de EU zou stappen zou deze molensteen om de nek van Nederland verdwijnen. Misschien kunnen dan ook de Hedwige– en andere polders die onder water moeten komen te staan vanwege Brussel en ten bate van de ‘natuur’, gered worden.

Het NExit rapport noemt de energie aspecten slechts terloops, in hoofdstuk 4 (“Regulation”). In Table 2, onder “Budget” worden energie en milieu (energy and environment) genoemd. In Table 5 (blz 38) worden “Climate action and Renewable Energy Package”, “Energy performance Certificates for buildings (Home Information Packs)” en “The vehicle Excise Duty (Reduced Pollution) (Amendment Regulations 2000)”genoemd, alle onder de “Most costly EU regulations”.

Vele critici van het NExit rapport wijzen op mogelijke nadelen voor het uittreden uit de EU. Maar ze vergeten te vermelden dat die mogelijke nadelige aspecten wel degelijk in het rapport worden behandeld. Uiteraard zijn die er, maar voor zover ik het kan bekijken (ik ben geoloog, geen econoom) zijn de nadelen van het blijven in de EU veel groter. Als men blijft, zal de economische groei noodgedwongen op een laag pitje blijven staan. En, niet te vergeten, zal het hele land en de zeeën voor de kust vol met windmolens komen te staan. Ik hou nog steeds veel van Holland, maar minder als men van de blanke top de duinen een woud van windmolens in zee ziet staan, of als, naast het slot Loevestein, vele lelijke windmolens zich spiegelen in de brede stroom. 

Het uittreden uit de EU lijkt mij een zeer redelijke en noodzakelijke stap. Initieel zullen er zeker overgangsperikelen zijn. Wat betreft de post–Exit mogelijkheden, kijk dan ook maar eens naar Nieuw-Zeeland.  

Aldus Gerrit van der Lingen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s