PVDA HAALT BAKZEIL IN GIJS VAN DIJKZAAK, NU DE NOS EN ANDEREN NOG

Ongekende afgang voor de lasteraars die Van Dijks carrière sloopten

Dat had ik dus weer goed gezien!

Al op 9 februari 2022 schreef ik dat PvdA’er Gijs van Dijk, op dat moment net een dag afgetreden als lid van de Tweede Kamer, slachtoffer was geworden van vrouwen die, meedeinend op #MeToo golven, hun kans roken om oude rekeningen te vereffenen (www.geertdales.com/metoo-2). En ja hoor, bijna tien maanden later komt het hoge PvdA-woord eruit: Van Dijk is onterecht openbaar ‘berispt’ door het partijbestuur en ten onrechte verstoten als volksvertegenwoordigervan de PvdA, aldus de Beroepscommissie van de partij waartoe Van Dijk zich had gewend voor eerherstel.

Exact wat ik al op 9 februari schreef en daarna in nog zes andere publicaties verder heb onderbouwd, laatstelijk op 9 juni 2022 (www.geertdales.com/advocaat-gijs-van-dijk-knoopt-pvda-op). Het is mooi om gelijk te krijgen, maar jammer dat zoiets altijd achteraf gebeurt, als de schade al is aangericht (www.geertdales.com/mijn-eeuwige-gelijk-achteraf). De schade is deze keer een verwoeste reputatie van een bekwaam Kamerlid. Met dank aan onder meer de NOS.

Kafka in de PvdA

De zaak-Van Dijk is nu in een nieuwe fase van Kafkaëske gekkigheid beland. Na zo’n vernietigend rapport zou je verwachten dat partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent deemoedig aanbelt Gijs bij Van Dijk om excuses aan te bieden voor de enorme schade die zij en haar collega’s hebben toegebracht aan zijn reputatie en loopbaan. Dat zij ruiterlijk zou erkennen dat het partijbestuur grotelijks heeft geblunderd door achteloos af te gaan op stiekem geweeklaag van drie vrouwen uit Van Dijks privé-entourage bij toenmalig PvdA-leider Lilianne Ploumen. Dat nu Lilianne Ploumen, die in april 2022 om nooit opgehelderde redenen de benen nam en sindsdien tuinierend in haar Amsterdamse volkstuin wachtgeld trekt, aan de beurt is om voor een partijtribunaal te verschijnen en zich te verantwoorden voor haar sisterhood-gekte die Van Dijk de kop kostte.

Je zou verwachten dat het partijbestuur nederig erkende dat het oliedom was gehoor te hebben gegeven aan Ploumens aandrang om een onderzoeksbureau in te schakelen om het gejammer van de drie privérelaties van Van Dijk aan te horen en uit te pluizen. Dat dat bureau ‘Bezemer & Schubad’ een rapport heeft opgeleverd dat door twee gereputeerde deskundigen op het gebied van integriteitsonderzoek, de hoogleraren Marjan Olfers en Rob van Eijbergen, op 11 oktober 2022 in het tv-programma EenVandaag als “broddelwerk, onzorgvuldig en zeer kwalijk” is gekwalificeerd. Dat het partijbestuur dat oordeel vol schaamte heeft aanvaard. Dat dan ook onmiddellijk gehoor wordt gegeven aan Van Dijks herhaaldelijk gedane oproep het broddelrapport openbaar te maken zodat heel Nederland kan lezen welke kolder de PvdA ertoe heeft gebracht om Van Dijks carrière om zeep te helpen. Dat Van Dijk onmiddellijk en volledig de kosten vergoed krijgt die hij heeft moeten maken voor rechtsbijstand, kosten die inmiddels een bedrag van zes cijfers zullen naderen. Dat Van Dijk van harte wordt uitgenodigd terug te keren in de PvdA-fractie door de vacature-Arib in te nemen. En dat het hele partijbestuur, voorzitter Esther-Mirjam Sent voorop, aftreedt wegens gebleken ernstige incompetentie.

Kafka’s Josef K.

Maar zo gaat het niet. Zijn we nog maar net bekomen van de laffe, achterbakse en door het partijbestuur getolereerde wijze waarop het PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in zijn rol als lid van het Presidium van de Tweede Kamer collega Khadija Arib pootje lichtte (www.geertdales.com/anonieme-mietjes-vloeren-khadija-arib), dient zich al weer de volgende Kafkaëske acte in het PvdA-theater aan. Want Kafkaësk is het, wat Gijs van Dijk overkwam. En nog steeds overkomt.

“Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet”, luidt de openingszin van Franz Kafka’s boek Der Prozess, de weergaloze roman uit 1925 over hoe een individu vermalen wordt door een systeem van even ongrijpbare als inferieure krachten. Josef K. had geen idee door wie hij waarvan werd beschuldigd. Alvorens op klungelige wijze in een troosteloze buurt door twee zwakkelingen aan het mes geregen te worden en te sterven, moest hij een onnavolgbare en bizarre tocht afleggen langs onduidelijke rechtbanken, clowneske strafzittingen, vreemde snuiters die hem verder het moeras indrukken met onbegrijpelijke verhandelingen over onschuld die schuld betekent en verleidelijke vrouwen die onderdeel van het tegen hem gerichte complot blijken te zijn, in plaats van hem te steunen zoals K. dacht.

Gijs van Dijk is de Josef K. van 2022

De hedendaagse Josef K. heet Gijs van Dijk. Vul maar in: anonieme in het geheim geuite klachten. Die niet het handelen in de functie van Kamerlid betroffen, maar ongerief uit het privéleven. Drie dames die kennelijk ontevreden waren over de amoureuze betrekkingen met Van Dijk en hem daarom aan het spies regen. Een leidinggevende die zonder opgave van details aandringt op vertrek uit zijn functie. De invloedrijke NOS die als openingsitem van het Journaal een maffe dragonder met de erotische aantrekkelijkheid van een bejaarde walrus en de Bordewijkachtige naam Cornelia Klaster laat vertellen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van de vijftien jaar jongere Van Dijk. Ondanks de verwoestende gevolgen voor diens reputatie nimmer door de NOS gerectificeerd, hoewel al snel bleek dat het een psychisch gestoord en geroyeerd ex-PvdA lid betrof wier klachten meermaals waren onderzocht en als ongefundeerd terzijde gelegd (www.nos-en-cornelia).

Vervolgens kwam de inzet van een in zulke kwesties niet gekwalificeerd bureau, luisterend naar de operetteachtige naam ‘Bezemer & Schubad’. Een geheim rapport vol veroordelingen, dat betrokkene zelf kortstondig mag inzien, maar niet kopiëren en er ook niet over praten. Dat rapport wordt door het partijbestuur aangegrepen om Van Dijk definitief te verbannen. Hij mag niet meer namens de partij optreden. Daarna nog het rapport van de PvdA Beroepscommissie, waarna de partijvoorzitter niet vol schaamte het hoofd buigt, maar parmantig verklaart nog steeds achter haar besluit tot verbanning van Van Dijk te staan. Daarin gevolgd door de zittende fractievoorzitter Attje Kuiken, die qua sisterhood-neigingen Lilianne Ploumen naar de kroon steekt. Als klapstuk is er nu ook nog een aangifte wegens schending van vertrouwelijkheid van een van de drie klagende vrouwen, de krankjorume kunstenares en kattendoder Tinkebell, die ongehinderd en schaamteloos haar column in Het Parool misbruikt om op rancuneuze wijze gram te halen (www.geertdales.com/zo-wordt-gijs-van-dijk-pvda-erin-geluisd).

Ron Fresen (NOS) duikt

De gelijkenis tussen wat Josef K. overkwam en de Werdegang van Gijs van Dijk is ongekend. Josef K. overleefde het maffe gedrag van een lange reeks minkukels niet. Gijs van Dijk is weliswaar fysiek nog in leven, maar zijn goede naam is zwaar bezoedeld en zijn carrière ernstig beschadigd, eveneens door toedoen van middelmatige figuren of minder. De ervaring heeft geleerd dat als je eenmaal in zo’n gehaktmolen bent terechtgekomen de kans op eerherstel nihil is, hoezeer de aantijgingen en verdachtmakingen ook onterecht waren. 

In deze ellende heeft de NOS een doorslaggevende rol gespeeld met de Journaal-uitzending van 8 februari 2022. Meermaals heb ik bij de NOS de vraag neergelegd waarom er niet gerectificeerd is. Nimmer kreeg ik antwoord. De verhalen van Cornelia Klaster bleken volstrekte onzin. Dan schrijft de journalistieke code van de publieke omroep voor dat er wordt rechtgezet. Het gewraakte item werd, in de jacht naar een sensationele primeur, in elkaar geknutseld door Xander -schnabbelen bij Op1- van der Wulp en Ron Fresen. Heren die zichzelf graag als boegbeeld van betrouwbare en hoogwaardige journalistiek neerzetten. Per whatsapp vroeg ik Fresen om een telefonisch onderhoud over deze kwestie. Meneer weigerde. “Ik ben zoals u ongetwijfeld weet weg bij de NOS en ik ga daarom vanuit het nu geen commentaar geven op het toen”. 

Zo gaat dat dus. Onterecht iemands reputatie aan gort helpen en daarna te laf om erop terug te blikken, te reflecteren en te erkennen dat er grote fouten zijn gemaakt. Van Bezemer & Schubad (‘broddelwerk’) verwacht ik niet anders. Evenmin van Het PvdA-bestuur en de huidige politieke leiding, die van ernstig moreel gebrek blijk hebben gegeven door stug vast te houden aan het eigen gelijk, hoewel alles erop wijst dat ze ernaast zaten. Dat Tinkebell niet per direct de laan uit is gestuurd als columnist bij Het Parool zegt veel over de journalistieke mores bij die krant. Lilianne Ploumen reageerde niet op mijn verzoek om contact. Vast te druk in de tuin. 

terug naar de Tweede Kamer

En Gijs van Dijk? Stond ik in zijn schoenen, dan wist ik het wel. Geen van de lasteraars zou nog een moment rust genieten. Overal regende het claims. Gelet op het karakter van Van Dijks advocaat, de sluwe Christiaan Alberdingk Thijm, zal het ook wel zo gaan. Zodra Khadija Arib de Kamer verlaten heeft -naar verluidt per 1 november- en Lilianne Ploumen, als eerst in aanmerking komende opvolger, haar te verwachten ‘nee’ heeft geuit, is Van Dijk aan de beurt. Terugkeer in de PvdA-fractie is door Attje Kuiken uitgesloten. Al eerder raadde ik Van Dijk een terugkeer aan (www.geertdales.com/gijs-van-dijk-moet-terug). Nu helemaal. Dan maar de 21e politieke groepering in de Tweede Kamer. Beter dan dat dit onrecht ook nog maar een dag langer voortduurt. 

Geert Dales

20 oktober 2022

(aan/afmeldingen voor updates op deze site via www.geertdales.com/contact)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s