Thailand Animisme (geloof in geesten)

Animisme is een oude vorm van religie waarbij de natuur wordt gezien als bezield en bewust. Het is een geloof dat alles wat leeft, een ziel heeft. Dit betekent dat zelfs dingen als bomen, rivieren en bergen een ziel hebben volgens de animistische traditie. Deze zielen worden gezien als beschermgeesten die helpen om het leven in harmonie te laten verlopen.

In Thailand is animisme nog steeds een belangrijke aspect en traditie zowel op het platteland als in de grote steden. De etnische minderheden in het land, zoals de Karen, de Hmong en de Moken zijn tevens fervente aanhangers van het animisme.

Een van de belangrijkste kenmerken van animisme in Thailand is de nadruk op de natuur en de spirituele wereld. Veel animisten geloven dat de natuur bezield is door krachten en geesten die invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Deze krachten en geesten kunnen goed of slecht zijn, en het is de taak van de mensen om de juiste balans te vinden tussen deze krachten en geesten.

Een ander belangrijk onderdeel van het animisme is de nadruk op rituelen en offers. Animisten geloven dat rituelen en offers noodzakelijk zijn om de goede wil van de geesten te behouden en te versterken. Daarom houden ze regelmatig rituelen en ceremonies, waarbij ze aanbidding bieden aan de geesten en offers brengen in de vorm van voedsel, bloemen, drankjes en andere giften. De vele geestenhuisjes die je overal ziet zijn dan ook kleine altaren om de beschermgeesten te eren.

Nog een aspect van het animisme is genezing en heling. Veel Thai geloven dat de geesten en krachten van de natuur in staat zijn om ziektes en kwalen te genezen en te helen. Daarom zijn er veel traditionele genezers in Thailand, die gebruik maken van kruiden, rituelen en geesten om ziektes te behandelen en te genezen. Animisme is daarnaast verbonden met het geloof in reïncarnatie. Volgens dit geloof kunnen de zielen van overledenen herrijzen in nieuwe vormen, zoals bijvoorbeeld als een dier of een plant. Dit betekent dat de doden op een bepaalde manier blijven leven in de wereld van de levenden.

Het animisme in Thailand heeft ook invloed gehad op de kunst en architectuur van het land. Veel tempels en heilige gebouwen zijn versierd met beelden van dieren en andere symbolen die verband houden met de beschermgeesten. Deze symbolen dienen niet alleen als een manier om de beschermgeesten te eren, maar ook als een manier om de mensen eraan te herinneren dat alles om ons heen een ziel heeft.

In Thailand wordt animisme vaak gezien als een complementaire religie, die samengaat met andere vormen van boeddhisme en hindoeïsme die ook populair zijn in het land. Hoewel het animisme misschien niet de dominante religie is in Thailand, blijft het een belangrijk onderdeel van de cultuur en traditie van het land.

Anno Zijlstra

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s