Coastal Marine Research Station by Martín Hurtado Arquitectos Asociados

Coastal Marine Research Station by Martín Hurtado Arquitectos Asociados: https://www.facebook.com/Architizer

Advertisement

Kees Broere is een echte journalist: mooiste korte stukje over Mandela van 2013

Mensen zingen en dansen bij het oude huis van Mandela in Johannesburg op het moment dat hij in zijn geboorteplaats Qunu wordt begraven

Terugblik 2013 Nelson Mandela lag opgebaard en Afrika-correspondent Kees Broere wilde hem graag de laatste eer bewijzen. Maar de pers was bij de open kist van Madiba niet welkom. Kees Broere blikt voor Volkskrant.nl terug op een bijzonder moment in 2013.

Nelson Mandela interviewen? Elke journalist zou er zijn pen voor willen opeten, zijn microfoon inslikken. In 1992, ruim twee jaar na zijn vrijlating, hadden naar schatting nog maar tweeduizendachthonderdvierendertig collega’s ‘Madiba’ gesproken. Ik behoorde níet tot die groep.

Mijn kans kwam toen ik als radioverslaggever mee op reis was met toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. Aan het einde van de week zou hij een vergadering met Mandela hebben. Achter gesloten deuren uiteraard.

Toen de vergaderzaaldeur openging en iemand die verdacht veel op Mandela leek naar buiten kwam, sprong ik op. Het leek er in alles op, dat Madiba snel naar een nieuwe afspraak moest. Voorbereid op een teleurstelling, vroeg ik Mandela of hij misschien even tijd voor me had. Door zijn antwoord liet ik bijna de microfoon uit mijn handen vallen. ‘Of course!’, zei hij, met die ongelooflijk gulle glimlach van hem.

Mandela, de grote Nelson Mandela, had alle tijd voor de kleine journalist.

Onvermijdelijke dood
Dit hoogtepunt uit mijn loopbaan liep direct daarna uit op een dieptepunt, toen de redactie besloot dat mijn briljante interview ‘geen nieuws’ bevatte en dus niet uitgezonden zou worden. En alsof dat niet erg genoeg was: de opname ben ik kwijtgeraakt.

Tot zover mijn journalistieke onbenulligheid.

Daarna zag en sprak ik Mandela nooit meer, maar dat ik een bijzondere band met Madiba had, dat stond – voor mij althans – wel vast. Ik bleef hem volgen. Ook, natuurlijk, begon ik mij in de loop der jaren voor te bereiden op zijn onvermijdelijke dood.

De krant hoefde eigenlijk geen stukje, de radio geen verhaaltje, de tv geen reportage. Maar ik wilde mijn persoonlijke eer aan hem betuigen

Mensen staan in de rij om Mandela de laatste eer te bewijzen.Dit jaar begon ik een ‘hekel’ aan hem te krijgen. De zieke Nelson Mandela gooide meer dan eens mijn persoonlijke plannen (zoals een vakantie) in de war, maar ‘weigerde’ te sterven. Op een zeker moment durfde ik niet eens meer te gokken wie van ons het eerst zou gaan. Onfatsoenlijk, ja; zoals journalisten soms moeten zijn.

Bijna ging het opnieuw mis
Deze maand werd Nelson Mandela opgebaard in de Union Buildings in Pretoria, de plek waar hij in 1994 als eerste democratisch gekozen president van het vrije Zuid-Afrika is geïnaugureerd. De krant hoefde eigenlijk geen stukje, de radio geen verhaaltje, de tv geen reportage. Maar ik wilde mijn persoonlijke eer aan hem betuigen.

Bijna ging het opnieuw mis. De pers was bij de open kist van Madiba niet welkom. Ik heb mijn accreditatiepas in de achterzak gestoken, heb mijn pen opgegeten, en ben als burger in de lange rij gaan staan.

Moest ik dat nou echt doen? Of course!

Bron Volkskrant

Broere zegt in een kort stukje waar journalisme over gaat, ik vind dit erg mooi, ook zijn persoonlijke actie om toch Madiba nog te kunnen zien, voor het laatst. AZ

End of Game (in Thailand) for this week

End of Game for (in Thailand) for this week

Opposition sud wait for election, not by setting up people to the legal chose Government by street actions. Foreigners/ expats/ teachers, sud not be involved by setting up students to legal Government and supporting illegal actions against legal chosen Government. Opposition shall not rioting against Thai constitution by illegal actions and so destroy Thailand good name to tourists and business people/ investors in Thai economy.

2013 Haast geen alles verwoestende en toegezegde stormen door climat lobby boven Oceaan !

2013 Haast geen alles verwoestende en toegezegde stormen door climat lobby boven Oceaan !

Er zouden enorme en extreme stormen komen, we kregen het klimaat van Dyon in Nederland, planten en vogels uit het Middelandse zeegebied zouden ook in Nederland komen, de dikke wintertrui kon in de kast blijven ……..en een Elfstedentoch zou nooit meer plaatsvinden ……allemaal de schuld van de multinationals, international kapitalisme en uitstoot van fabrieken …. AZ

Extreem weinig orkanen boven Atlantische Oceaan in 2013
Het Atlantische orkaanseizoen was in 2013 uiterst kalm. Slechts twee tropische stormen ontwikkelden zich tot een orkaan, aldus de Amerikaanse weerdienst NOAA gisteren. Het gaat om het op vijf na kalmste orkaanseizoen sinds 1950. Het orkaanseizoen loopt van juni tot eind november.

© afp.
Vorig jaar richtte de orkaan Sandy een ravage aan in het oosten van de VS.De atmosferische omstandigheden waren zeer ongunstig voor de vorming van orkanen boven de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico. Dertien tropische stormen kregen een naam toebedeeld, maar slechts twee ervan, Ingrid en Humberto, ontwikkelden zich tot een orkaan. Ze reikten bovendien niet tot de zwaarste klasse.

Het gaat om het laagste aantal sinds 1982. Meteorologen hadden niettemin een actief orkaanseizoen verwacht, met 13 tot 20 tropische stormen en zeven tot elf orkanen.

Vorig jaar richtte de orkaan Sandy een ravage aan in het oosten van de VS. Dit jaar trok alleen de tropische storm Andrea, de eerste van het seizoen, over het Amerikaanse binnenland.

Bron Volkskrant

‘Als je niet met de prijs wilt of kunt concurreren, dien je te differentiëren…. En: om te differentiëren, dien je te innoveren.’

Dr. Nico Schraag:

Goed nieuws: Nederland meest ondernemende EU-lid
In 2010 was 7,2% van alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar bezig om een nieuw bedrijf op te richten of actief als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Hiermee heeft Nederland vorig jaar voor het eerst de koppositie ingenomen              van de EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de              Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Van alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bezet Nederland nu                 de vijfde plaats wat betreft nieuw ondernemerschap, vlak achter de VS.                                          Amper tien jaar geleden was de GEM-index van Nederland nog niet de helft van die van de VS. Aldus blijkt uit het vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde landenrapport ‘Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands’.

Ook cultuur in Nederland ondernemender
Ook volgens andere GEM-indicatoren is Nederland in de afgelopen tien jaar ondernemender geworden. Vergeleken met 2001 beschouwen nu meer Nederlanders ondernemerschap als een aantrekkelijk loopbaanperspectief. Op dit punt bezet Nederland momenteel zelfs de eerste plaats in een groep van benchmarklanden. Ook is het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar dat denkt de vereiste kennis, expertise en vaardigheden te hebben om een eigen bedrijf op te richten, toegenomen van 37% in 2001 tot 46% in 2010.

Aantal informele investeerders flink toegenomen
Voorts is het aantal particulieren dat investeert in kleine en/of startende bedrijven vorig jaar fors gestegen (van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010). Ook gemiddeld ligt het aantal van deze zogenaamde informele investeerders de laatste jaren op een hoger peil dan aan het begin van het vorige decennium. Er zijn aanwijzingen dat de toename van het aantal informele investeerders mede te danken is aan het sterk toegenomen aantal zelfstandige ondernemers in Nederland. In die zin is er sprake van een haasje-over effect, waarbij een stijgend aantal informele investeerders vervolgens weer meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk maakt. Overigens neemt Nederland qua percentage informele investeerders internationaal slechts een middenpositie in.

Toename aantal ondernemende rolmodellen creëert zelfversterkend mechanisme
Het uitgevoerde onderzoek geeft ook inzicht in het belang van ondernemende rolmodellen. Bij een op de drie nieuwe ondernemers heeft een andere ondernemer of een ander bedrijf invloed gehad op de beslissing om een eigen bedrijf op te richten. Als rolmodel fungeren vrijwel uitsluitend ondernemers of bedrijven uit het eigen netwerk van de aanstaande ondernemer, en zelden ‘iconen’ die bekend zijn uit de media. In de afgelopen jaren is door de groei van het aantal ondernemers het aanbod van ondernemende rolmodellen sterk toegenomen. Ook op dit punt is er dus een zelfversterkend mechanisme op gang gekomen waardoor Nederland steeds ondernemender wordt.

Innovatief ondernemerschap blijft zwak punt
De mate van product en proces innovatie door nieuwe en bestaande ondernemers blijft in Nederland echter internationaal vergeleken achterlopen. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar nauwelijks iets veranderd. Deze zwakke prestatie gaat mogelijk ten koste van de internationale activiteiten van nieuwe bedrijven en van de mogelijkheden voor bedrijfsgroei. Op deze terreinen scoren nieuwe ondernemers in Nederland in ieder geval eveneens tamelijk matig.

Het is daarom van belang dat ondernemers, liefst vanuit hun Ondernemersorganisaties zich gaan bezig houden met het ‘revitaliseren’ van het innovatief ondernemerschap. En zich vooral gaan realiseren dat innovatie niet iets bijzonders is, maar ‘iets’ van alledag!

Hoe begin je met innovatie?

In het algemeen hebben ondernemers wel iets met innovatie, maar de toenemende spanning tussen economisch ‘mindere’ tijden en  de noodzaak, waakzaam te zijn en alert          op nieuwe, soms onvoorspelbare economische ontwikkelingen, soms ook nog voortkomend uit een ‘zig zaggend’, minder betrouwbaar overheidsbeleid. Vaak weten ze ook niet, hoe ze: ‘beginnen moeten’ terwijl we een praktisch model beschikbaar hebben gebaseerd op niet zozeer prestatiemeting, das achteraf, maar juist de inspanningsbereidheid en het vermogen de juiste prestaties neer te zetten op de juiste plek op het juiste moment!

Daarnaast weten ze niet goed wat innovatie kan inhouden en opleveren, hoe simpel het is om er een start mee te maken en het ook vol te houden, er aandacht aan te blijven geven en het onderwerp een plaats te geven in dagelijks beleid.

Een van de redenen kan ook zijn: de dagelijkse manier van leidinggeven in het e-mail tijdperk waardoor steeds minder groepsoverleg plaats vindt omdat de medewerkers en management zich zo veel mogelijk bezig houdt met de lopende zaken.

Hierdoor blijft innovatie als onderwerp liggen … ook omdat innovatie in de ogen van velen een complex lijkend begrip is..   waar je liever niet je vingers aan brandt…

Terwijl juist deze tijd, met prijzenslagen en het soms geconfronteerd worden met aanbieders, concurrenten welke tegen een lagere prijs aanbieden, innovatie belangrijk is!..     ja zelfs een voorwaarde om te kunnen overleven en groeien….

Op welke gebieden kun je nu innoveren?
‘‘Als je niet met de prijs wilt of kunt concurreren, dien je te differentiëren….                                               En: om te differentiëren, dien je te innoveren.’
Anders gezegd: ieder West-Europees bedrijf moet zijn concurrentiële positie veilig stellen of  verbeteren door te innoveren.                                                                                                                             Het is de enige manier om zich te onderscheiden van zijn concurrent. Enkel via innovatie kan er een betere bedrijfswaarde gecreëerd worden.                                                                                          Deze waarde kan verschillende vormen aannemen: verbetering van bestaande producten/diensten, prestaties van medewerkers, de creatie van totaal nieuwe producten/diensten, verlagen van de kostprijs.                                                                                               Organisaties, welke over: ‘effectieve innovatie factoren inzetten, passen zich makkelijker aan en hebben een grotere kans om te overleven  en zelfs te groeien…
Wat houdt ons tegen om meer innovatief te zijn?
Er bestaan nogal wat misverstanden over innovatie binnen de context van een bedrijf.                                           Deze misverstanden blijken de voornaamste hinderpalen te zijn om te innoveren.
Verwarring innovatie – creativiteit …………….
Nogal wat mensen worden afgeschrikt door kreten als “wees meer creatief” of:  ”think out of the box” waardoor managers en leidinggevenden zich niet altijd comfortabel voelen.                   Maak een onderscheid tussen creativiteit en innovatie. Innovatie is het proces waarbij de toepassing van ideeën leidt tot nieuwe producten/diensten. Creativiteit is één van de vele manieren om nieuwe ideeën op te doen. Maak van innovatie een discipline en realiseer u dat innovatie de ‘core’ business is van de 21ste eeuw. Business re design is van alle tijden en momenten….
Innovatie gaat over wereldschokkende ideeën……
Nog teveel wordt gedacht dat innovatie te maken heeft met ideeën die een aardverschuiving te weeg brengen of met technologieën die reuzenstappen voorwaarts zetten. Dat kan, maar het is niet noodzakelijk.                                                                                                                                             De meest innovatieve bedrijven verbeteren hun producten/diensten/processen steeds met kleine stappen. Belangrijker is het gegeven dat innovatie een permanente opdracht is, die gepland en beheerd wordt zoals de financiën of de productie van een bedrijf. Juist de kleine stappen leveren de snelste en beste resultaten op.
Innovatie veronderstelt een R&D afdeling ….
Bedrijven met uitgebreide R&D of creatieve marketing afdelingen zijn niet noodzakelijk de meest innovatieve bedrijven. Het kan helpen, maar dit is geen voldoende voorwaarde. Iedereen van het bedrijf is een betrokken partij. Het innovatieproces is te vergelijken met het Total Quality Management proces: het heeft betrekking op het totale bedrijf.
Innovatie gaat dus zoals gezegd over kleine verbeteringen aan bestaande werkwijze, producten, diensten en processen. Dit is niet louter de opdracht van R&D-mensen of ontwikkelaars, maar heeft betrekking op hoe alle medewerkers functioneren ten opzichte van elkaar in iedere afdeling of departement: van personeelsbeheer tot after sales service, van productie tot verkoop. Ook in relatie tot elkaar, verantwoordelijk voor elkaars kwaliteits functioneren…
Welk type van innovatie men ook nastreeft, het moet gemanaged en gepland worden als een core business proces.
Kritische succesfactoren voor innovatie……..
Uit het voorgaande mag duidelijk blijken dat innovatie een bedrijfsproces is dat professioneel moet aangepakt worden. De volgende stappen dragen bij tot succesvol innoveren: ‘een roadmap voor innovatie’.
Innovatie visie en strategie komt van de bedrijfs top
Als innovatie niet vanuit de bedrijfsleiding wordt opgezet, als er geen duidelijke visie bestaat, bestaat er ook geen focus. Visie en strategie zijn nodig om doelgericht te innoveren.
Verwacht nooit dat innovatie zo maar uit de lucht komt vallen of dat uw medewerkers wel fantastische ideeën zullen aandragen. Dat kan wel eens gebeuren, maar zonder een duidelijke gedeelde en meebeleefde visie zullen deze ideeën nooit leiden tot concrete verbeteringen.  En daarbij blijven ze vaak liggen en dat: ‘kost kansen’.
Bepaal dus samen met Nico Schraag een Plan van Aanpak wat aan innovatie te doen,             maar dan stap voor stap, zodat succes niet is maar: ‘wordt verzekerd’…
Innoflectie als model werkt daarbij….
Vertaal de visie in een innovatiemissie en doelstelling voor het bedrijf
De innovatiestrategie moet effectief gecommuniceerd worden naar en wel begrepen worden door de organisatie. Iedere werknemer van de organisatie moet bereikt worden, niet enkel de managers van de onderneming. En vergeet niet: ook op vlak van innovatie geeft de manager, leidinggevende, bedrijfsleider of verkoopleider het voorbeeld.
Moedig innovatie en risico nemen aan
Binnen een innovatiecultuur denken werknemers mee en suggereren ze nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën mogen geen bedreiging zijn. Integendeel moeten werknemers zich comfortabel voelen wanneer ze nieuwe ideeën naar voor brengen en creatief denken.
Besef dat innovatie altijd een stuk risico inhoudt (It’s a venture!). Bedrijven die een aversie hebben tegen ieder risico zullen nooit tot innovatie komen. Dit benadrukt de nood om beter de risico’s te begrijpen die verbonden zijn aan innovatie. Innovatieprojecten kunnen faliekant aflopen, vandaar het belang om aan risico management te doen of m.a.w. concentreer je niet op 1 innovatie, maar spreidt het risico over meerdere projecten.
Verbreed uw horizon
Innovatie mag niet beperkt blijven tot enkel ideeën die binnen het bedrijf ontstaan en realiseer je dat innovatie zich van andere initiatieven onderscheidt door hun ‘nieuwheid’: een nieuw product, een nieuwe technologie, een nieuw inzicht in de klantenbehoefte of simpelweg een nieuwe manier om een bestaande techniek toe te passen in een nieuwe situatie.
Er zijn verschillende bronnen die inzage kunnen verschaffen en die mogelijkheden bieden voor Innovatie:
In gesprek met de innovatie coach van het KMO de Belgische variant van het MKB, biedt Johan Verbruggen, ook co-auteur van dit artikel,  wat perspectief….
In de eerste plaats is de klant een belangrijke bron voor innovatie.                                       Anticipeer dan ook op toekomstige behoeften van de klant en de markt
De kardinale stelling: wat wij bieden wil de klant vaak allang soms anders….
Bestaat er binnen het bedrijf een wel gedefinieerde methode, om de (toekomstige) klantenbehoeften in kaart te brengen?
Ook leveranciers kunnen daarbij nieuwe ideeën aanbrengen en soms biedt samenwerking op                       dit terrein veel mogelijkheden.
Bestaan er in uw omgeving innovatienetwerken die nieuwe ontwikkelingen opvolgen en waarbij u kunt aansluiten?
Samenwerking met anderen, ook wel open innovatie genoemd, kan de snelheid van innovatie substantieel verhogen en/of biedt mogelijkheden die binnen het bedrijf niet te realiseren zijn.
Als bedrijf dien je goed te begrijpen wat uw operationele mogelijkheden zijn om die domeinen aan te duiden waar de hoogste waarde creatie bestaat.                                                             Maak ook duidelijk wat uw core competenties zijn en waar uw bedrijf in de toekomst verder met haar medewerkers in wil in excelleren.
Innovaties die buiten deze terreinen gelegen zijn, kunnen misschien beter gevalideerd worden door andere bedrijven (licentie) of kunnen als apart risico beter ondergebracht worden in een aparte vennootschap (spin off creatie). Een andere mogelijkheid bestaat er ook in om bepaalde ontwikkeltrajecten, die gelegen zijn buiten de eigen competenties,                  te: ‘out-sourcen’: m.a.w. externe competenties inhuren of aankopen.

Besluit
Hoe langer hoe meer bedrijven beseffen het belang van innovatie als creator van waarde. Veel bedrijven hebben het echter nog moeilijk om op een systematische wijze innovatie op poten te zetten. Bedrijven hebben nood aan een meer formele en rigoureuze methode om innovatie aan te moedigen en op te volgen (managen). Deze innovatiemethode houdt rekening met de mensen, het proces en de technologie.
Om werknemers continue te enthousiasmeren en te motiveren is een omgeving nodig, die innovatie zowel op macro schaal als op micro schaal verstevigt.
Op macro schaal is er behoefte aan een duidelijke én gecommuniceerde visie die het bedrijf op het juiste spoor van innovatie brengt en houdt. Visie brengt focus.                                       Op micro schaal moeten het bedrijfsbeleid en de bedrijfsoperaties leiden tot het engageren, rekruteren en motiveren van medewerkers met de juiste en toekomstige noodzakelijke competenties. Het bedrijf dient fouten tijdens het leerproces te aanvaarden en te benutten
De volgende stap is de ontwikkeling van een systematiek voor innovatie. Innovatie is niet het voorrecht van een aantal creatievellingen maar een proces dat via een methodische aanpak tot innovatie leidt – van idee tot uitvoering – zonder rigide of bureaucratisch te zijn.
Een goede werkmethode verzekert dat een bedrijf de juiste dingen doet én de dingen juist doet, dat de organisatie zich focust op innovatie en constant rekening houdt met de mogelijkheden van het bedrijf, dat ze beslissingen tijdig neemt en dat ze een goede balans vindt tussen de huidige en toekomstige noden.
Het ontbreekt veel werkgevers nog vaak aan de: ‘sense of urgency’, waardoor we niet uit: ‘de markt’ halen, wat we eruit kunnen halen!                                                                                                        
Vooral binnen het MKB in Nederland of het KMO in België zien we nog veel verbetermogelijkheden… en het begint altijd bij de mens: diens kennis, inzicht, motivatie, wil, durf en (v)aardigheid. Zeggen onderzoeker Johan Verbruggen, die zich in België actief bezig houdt met innovatieprocessen en Dr. Nico Schraag, die zich in Nederland en België actief inzet, om vanuit medewerkers rolinvulling en hun vaak te verbeteren prestaties innovatie een belangrijker rol in te laten nemen waardoor je concurrentiepositie verbetert en je marktbewerkingssucces toeneemt. Zowel in Europa als in de wereldeconomie.
Daarom zijn nieuwe, vaak nog bijna onontgonnen thema’s als: Interculturele communicatie, Diversiteitscommunicatie nieuwe onderdelen van sneller slagen met innovatieprocessen
Want innoveren is mensenwerk waarbij het rendement uit je personeel                                                          de ‘spil van het succes is’…..
Innoflectie helpt je daarbij. Een innovatieve wijze om personeel anders te ontwikkelen, zonder beoordeling en functioneringsgesprekken. Met meer motivatie en duurzaam succes!
Wat is Innoflectie?
  Het is een nieuwe wijze waardoor personeel en hun leidinggevenden zich realiseren dat veranderen, vooral te maken heeft met zelf willen verbeteren.

Het is een motiverend proces waarin minstens eens per maand de medewerker of leidinggevende zich, na ontvangen van ‘geholpen en spontane gemotiveerde en motiverende’ feedback zich realiseert, wat te verbeteren en te vernieuwen en vooral: waarom en waardoor…
Een ieder is betrokken en gemotiveerd en levert zijn of haar bijdrage met als resultaat een door allen gestimuleerde persoonlijke groei waarin geen plaats meer is voor kritiek maar oog bestaat voor wat beter en makkelijker kan en hoe je daarbij elkaar helpen kan…

De meeste innovatie of verbetertrajecten mislukken voortijdig omdat een interne obstructie of demotivatie plaatsvindt waardoor men zich van de innovatieprocessen afkeert en weer verder voortaan  met de ‘ongoing’ activiteiten bezig houdt…
Het ziet er uit als demortivatie…, het vroegtijdig sterven van in de basis goede uitgangspunten.. maar niet langer gedragen…. Door personeel en leidinggevenden. Omdat de interne discussie over de effectiviteit, door mogelijke beoordelingsmomenten, ontstaan uit oordeelsvorming en niet zuivere waarneming negatief wordt gevoed…
Waarna de kans op het herinvoeren van innovatie vaak voorgoed is verkeken….

Innoflectie helpt je: een telefoontje naar: +31653202417  Dr. Nico Schraag                                   en..  je bent er snel hoe innoveren wel succesvol kan worden geimplementeerd,                                 enthousiast gedragen door alle betrokkenen, leidend tot sneller en duurzaam resultaat!…

‘Als je niet met de prijs wilt of kunt concurreren, dien je te differentiëren….                                               En: om te differentiëren, dien je te innoveren.’