Neelie Kroes laatste werkdag

“Die prins op het witte paard mag best je ideaal zijn. Maar je weet niet hoelang hij op dat paard zit. Je weet niet hoelang jij met hem door wilt, wanneer jij op dat paard wilt. Wees nooit afhankelijk van iemand, als dat in je vermogen ligt.” NTR./ Neelie Kroes

http://www.nrcq.nl/2014/10/31/exotisch-en-nuchter-neelie-kroes-in-zestien-citaten?feedback_status=ok#feedbackmsg

Frénk van der Linden interviewt Frits Bolkestein

Published on 18 Nov 2013

‘Frénk droomt hardop met Frits Bolkestein’ in de Rode Hoed was live te zien op Volkskrant.nl en is hier in zijn geheel terug te kijken. Interview: Frénk van der Linden. Muziek: Tom America. Redactie: Freddy van Thijn. Regie: Eric Blom. Productie: Bjorn Jansen (Lijn6).

Wilders ” noemt beestje bij de naam “

en dat wordt niet altijd leuk gevonden , bron: ANP

© anp. Geert Wilders (links) en Mark Rutte.

Premier Mark Rutte is het niet eens met PvdA-leider Diederik Samsom dat hij harder van leer moet trekken tegen PVV-voorman Geert Wilders. ‘Dan maak je Wilders veel te groot’, zei Rutte maandagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

  • © anp.
    Geert Wilders

Rutte voelt zich niet geroepen steeds te reageren als Wilders ‘een idiote opmerking maakt’. Volgens hem snappen de meeste mensen wel dat ze aan Wilders ‘niet veel’ hebben.
De PVV-leider zei vorige week te hopen dat er in Den Haag ‘minder Marokkanen’ komen. Door de PvdA is fel afstand genomen van deze uitlating. Volgens Rutte dreigt door de discussie hierover het zicht te verdwijnen op de ‘reële problemen’ , namelijk dat veel Marokkanen voorkomen in ‘verkeerde statistieken’ over criminaliteit en schooluitval. ‘We moeten niet groepen over één kam scheren, maar problemen oplossen’, zei Rutte.
Anders dan Samsom wil Rutte de PVV niet uitsluiten voor eventuele toekomstige samenwerking. ‘De VVD sluit niemand uit.’ Rutte zei wel dat hij ‘niet staat te trappelen’ om met Wilders samen te werken.
De premier en VVD-leider verdedigde het besluit van zijn partij om niet deel te nemen aan het fractieleidersdebat bij EenVandaag maandagavond. Volgens hem ging het ‘erg over de landelijke politiek’ in plaats van over de gemeenteraden. ‘Er zijn tig debatten. Het is heel goed om niet altijd mee te doen. De mensen zien door de bomen het bos niet meer.’

VVD gaat klappen krijgen 19 Maart

VVD gaat klappen krijgen 19 Maart

VVD gaat klappen krijgen 19 maart, ondernemers in NL melden me dat ze het hogere lasten verhaal niet zien zitten en dus geen VVD gaan stemmen voor straf, het goede nieuws, mijn moeder die 2 maar 91 werd blijft de VVD trouw, ze zegt, het moet zo , want anders wordt het onbetaalbaar. Ik kan geen VVD stemmen voor de Gemeenteraad, maar los van noodzakelijke bezuinigingen, denk ik dat lagere lasten voor het bedrijfsleven de economie juist helpen. Wat dat aan gaat snapt Rutte II het niet, geen wonder er zitten alleen ambtenaren in of mensen die maar weinig/kort als employee ergens gewerkt hebben. Wens de VVD natuurlijk veel success toe .

VVD brengt zwaargewicht naar den Haag, maar niet iedereen is er blij mee :)

De Stelling van Amsterdam

Wethouder Eric Wiebes vertrekt naar Den Haag. Hij wordt staatssecretaris van Financiën.


Jammer voor Amsterdam, we verliezen daarmee een goede wethouder
 
586 (42%)

Ik betwijfel of hij in staat is die taak op zich te nemen
 
553 (39%)

Goed nieuws, na zijn werkzaamheden in Amsterdam verdient hij die kans
 
267 (19%)
 

http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3589260/2014/02/03/Eric-Wiebes-zeer-intelligent-en-met-een-lenige-geest.dhtml#.Uu_r2MEbbAw.facebook

2de Kamervoorzitter nu aangeschoten wild

Zwakste TK voorzitter van de laatste 60 jaar. Wat laf is dat fractievoorzitters op haar afgeven via de pers, zeg gewoon tegen de journalist :” ja citeer mij maar,want zo denk ik er over”.
AZ

PVV-leider Geert Wilders is een van de fractievoorzitters die in de Volkskrant van zaterdag heeft geklaagd over de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Dat erkende hij vanavond tijdens EenVandaag. ‘Dat hadden we niet anoniem moeten doen, dat was laf’, zei Wilders.
Zeker acht anonieme fractieleiders zeiden tegen de krant dat ze in hun maag zaten met Van Miltenburg. Een van hen noemde de toestand rond de Kamervoorzitter een ‘lijdensproces’ en ‘een zichzelf versterkend probleem’.
Maandagavond gaf ook GroenLinks-leider Bram van Ojik in het tv-programma Nieuwsuur toe dat hij met onze verslaggever heeft gesproken over de Kamervoorzitter.
SGP-leider Kees van der Staaij zei in EenVandaag dat hij niet was benaderd door de krant. Arie Slob van de ChristenUnie gaf aan dat hij kort met onze verslaggever had gesproken over Van Miltenburg, maar niet in negatieve bewoordingen. SP-leider Emile Roemer schreef op Twitter: ‘Een functioneringsgesprek voer je niet via de krant. En al helemaal niet anoniem.’ Bram van Ojik (GroenLinks) zei dat hij er niet van houdt als er anoniem kritiek wordt geleverd.

Binnenskamers
Van Miltenburg (VVD) zei zaterdag via haar woordvoerder dat ze liever ziet dat fractievoorzitters kritiek binnenskamers houden. In haar ogen vormen de media niet het platform voor dit soort onderwerpen. Volgens VVD-leider Halbe Zijlstra is er geen aanleiding een discussie te voeren over het functioneren van de Kamervoorzitter.
Op Van Miltenburg bestaat al langer kritiek. Dit voorjaar verliet ze geëmotioneerd de Kamer nadat CDA-leider Sybrand Buma haar van partijdigheid had beschuldigd. Later ontstond ophef toen ze gehoor leek te willen geven aan de wens van de PVV de koran van haar tafel in de Kamer te halen. Dat ze niet ingreep toen Wilders zijn D66-collega Alexander Pechtold een ‘zielig, miezerig, hypocriet mannetje’ noemde, maakte ook de tongen los.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3563349/2013/12/16/Wilders-erkent-klagen-over-Van-Miltenburg.dhtml

Bolkestein zegt :” Rutte moet hierna stoppen”

Bolkestein zegt :

Leuke tijd geweest, maar na deze termijn wordt het weer tijd voor een meer rechts geluid bij de VVD, Halbe Zijlstra brengt dat al, Henk Kamp die ik als een goede kandidaat MP zie e.v.t. , we hebben de lang dicht tegen de PvdA aangeschuurt, was even nodig, maar die tijd is straks voorbij. AZ

——

inspiratiebron Nieuwsuur: “Oud VVD-leider Frits Bolkestein zegt dat het beter is als Mark Rutte na deze periode stopt als VVD-leider. Bolkestein: “Als ik Rutte zou zijn zou ik deze periode afmaken en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden.” Volgens Bolkestein doet Rutte het goed, maar is het onvermijdelijk dat er na tien jaar partijleiderschap ‘metaalmoeheid’ optreedt. ”
nieuwsuur.nl/onderwerp/490283-bolkestein-rutte-moet-hiern…

– extra parlementair = buiten parlementair (tijdens de roerige dagen van activisme in de zestiger tot en met de tachtiger jaren van de vorige eeuw, werden al diegenen die meenden zich buiten het netjes verkozen parlement om met politiek te moeten bemoeien, vaak weggezet als ‘ondemocratische buiten-parlementaire elementen’. Interessant is te constateren dat als ex-politici, die niet langer volksvertegenwoordigers zijn, zich plompverloren als ‘koningsmakers’ in de politiek mengen. Dan wordt dat niet als ‘on-democratisch gezien.

-ex cathedra

Ex cathedra is afkomstig van het Latijn en betekent letterlijk: ‘vanuit de zetel’ (gesproken vanuit de pauselijke zetel). De uitdrukking heeft verschillende betekenissen:
een beslissende en gezagvolle leeruitspraak van de paus.
iets op zeer belerende toon uitspreken.
voor een groep mensen een bepaalde materie doceren.

NB de cathedra van Bolkestein staat in Amsterdam in het buurtje aan de Amstel dat de toepasselijke naam ‘De Omval” draagt, alwaar zijne eminentie zijn kathedraal bewoont.

“Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, dat wil zeggen, wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefent en met het hoogste apostolische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden moet worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslissingen in zaken van geloofs- en zedenleer wilde zien toegerust. Deze definitieve beslissingen van de Bisschop van Rome zijn daarom uit zichzelf (ex sese) en niet op grond van de toestemming der Kerk onveranderlijk (irreformabiles).” (Wikipedia)

– ex-politicus = Bolkestein was volksvertegenwoordiger tot 1998. In het jaar 2006 stond hij nog wel (als lijstduwer) op de VVD lijst voor Amsterdam, maar ondanks voorkeursstemmen zag hij af van deze lokale parlementaire rol. Hij zei in het jaar 1998 nog publiekelijk de ambitie te hebben minister-president te worden. Dat is hem nooit gelukt, cq overkomen.
————-